Föremål

Academia status,pro manuductione generali ad summos & potentissimos status Europæ cognoscendos... Irenopoli, anno MDCLXXXI

Pärm av pergament.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1681, 1600 (1681; 1600 (bandets tillverkning); 1681 (tryckår))
Tillverkningsplats Irenopoli
Tillverkare Widman, Christian (Författare)
Föremålsnummer 108976_SKOBOK