Föremål

Diocese de Rheims, et le pais de Rethel. [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 7. Amsterdam, 1662]

[Par Iean Iubrien Chalonnis.] [Amsterdami Apud Guilj. et Joan. Blaeuw.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1631, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 80.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110782_SKOBOK