Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

jakthorn av siste uroxen

Uroxhorn av grågult, mot spetsen svartnande horn. Munstycket svarvat av mörkbrunt trä, yttre delen saknas. Hornet är troligen krigsbyte från Warszawa, förtecknat i Marienburg 1656 på väg till Sverige. Oregelbundet runt mynningsbeslag av förgyllt silver, b: 55 mm, bestående av ytterst en slät ringvulst, därbakom en ring med sicksackbårder, längst bak en bladstav med rundade tungor, vid innerdelen runda hål. Beslaget fäst med två på hornets insida utvikta, dubbla tungor. På beslagets släta del graverad dekor - polska riksvapnet, hjärtsköld Vasa, fäst 1 Polens örn, 2 tre kronor, 3 Litauens ryttare och 4 Folkungalejonet. På sköldens överkant ett rullverksornament och därpå en öppen krona. Skölden omges av palmbladskrans. Dessutom bladornament, en otydlig, sköldformig stämpel samt graverad text: "ROG. TVRZY. OSTATNIEGO. TVRV, ZPVSCZY // SOCHACZEWSKIEY. OD. WOIEWODY. RAWSSSKIE. STANISLAWA // RADZIEIOWSKIEGO. NA. TEN. CZAS. STAROSTI. SOCHA-// CHEWSKIE. ROK. 1620". På svenska ungefär: "Uroxhorn från den siste uren från vildmarken i Sochaczew. Från vojvoden i Rawa, Stanislaw Radziejowsky, på den tiden Starost i Sochaczew, år 1620." Två ringar på mynningsbeslaget, den ena vid övre ringvulsten, den andra vid den nedre fäst. Mitt på hornet beslag, b: 30 mm, med en mittring med sicksackbårder, omgivet av bladstavar som på mynningsbeslaget. På utsidan fäst en ring, d: 32 mm. Från mynningsbeslaget till ringen på mittbeslaget fäst ett band av gulgrönt silke, b: ca 9 mm, flätat och knutet runt hornet.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Jakthorn
Kategori Blåsinstrument
Material Trä, Silver, Silke, Horn
Storlek Vikt 540 g, Diameter 57 mm, Höjd 204 mm, Längd 348 mm
Teknik Förgyllning, gravering, flätning
Antal 1
Datering 1620, 1620-01-01 – 1620-12-31
Tillverkningsplats Polen
Tidigare ägare Ägare: Radziejowski, Stanislaus, Ägare: Sigismund III av Sverige-Polen
Inskription Dekor: riksvapen Polen-Sverige, Vasa, Dekor: palmbladskrans, Signatur/Påskrift: ROG.TVRZY.OSTATNIEGO.TVRV.ZPVSCZY.SOCHACZEWSKIEGO.OD.WOIEWOD, Signatur/Påskrift: ankarslut, Signatur/Påskrift: ROG.TVRZY.OSTATNIEGO.TVRV.ZPVSCZY.SOCHACZEWSKIEGO.OD.WOIEWOD, Signatur/Påskrift: ankarslut
Fysiska egenskaper Färg: gulgrön
Föremålsnummer 11570_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5787:104