Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Oscar Roger Magnus Theodor Björnstjerna.

Sju visitkort från Oscar Roger Magnus Theodor Björnstjerna, Mariningenjör av 1:a graden. Första kortet daterat 1.10.1919, adress (nedre vänstra hörnet) Björnsäter, Odinvägen 8, (nedre högra hörnet) Djursholm, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1.10.1919, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet samt sorgkant. Femte kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. (nedre vänstra hörnet) H. M. (handskrift) "Äran". Sjätte kortet daterat 1924, vikt i övre vänstra hörnet. Sjunde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1919 – 1925

1919 - 1925

Tidigare ägare Björnstjerna, Oscar Roger Magnus Theodor
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.98._HWY