Föremål

The besynnerligeste sorge och trösttanckarna, som Lars Oloffzson Wallius hadhe, när som han then 30. maij och thet åhret 1632 sprde allom kändom tillåtande ... Brita Nils Dotter i Walla ... framlednan ... Med Walli tryck i Vpsala präntat aff Peder Erickzson Waldio, åhr 1632.

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1632, 1600 (1632; 1600 (bandets tillverkning); 1632 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Wald, Peder Eriksson (Tryckare), Wallius, Laurentius Olai (Författare)
Föremålsnummer 108631_SKOBOK