Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bardisan för drottning Kristinas drabanter 1649, tillverkad vid Jaders bruk.

Den punsade dekoren nedslipad men tydlig. Årtalet synligt. Slutna kronor i riksvapnet. Hals, l: 20 mm, holk, l: 102 mm med punsade rankor på alla sidor. Brunmålat furuskaft med 16 mm bred skoning av stål. Kvast av gult och svart ylle, nygjord 1965 i samband med tv-program om drottning Kristina. Drabantbardisan m:1649

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Bardisan
Kategori Bardisaner
Storlek Längd 518 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1649
Föremålsnummer 5691_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3715