Föremål

Visit kort från Överstekammarjunkaren Greve Casimir De la Gardie.

Ett visitkort från Överstekammarjunkaren Greve Casimir De la Gardie, daterat 1921, adress (nedre vänstra hörnet) Kjesäter Vingåker, (nedre högra hörnet) Grand Hotel, Stockholm.

Datering 1921
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.208._HWY