Upphov: Rosengren, Helena, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bleck

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Bleck
Material
Cu-legering
Antal
1
Datering
1100 – 1500
Tidsperiod
Medeltid
Motiv
  • Hjärta
  • Leopard
  • Riddare
  • Svantepolksvapnet
Föremålsnummer
123338_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 125
  • FID: 123338
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1926
Fyndplats