Föremål

Slädtyg av grön atlas.

Slädtyg av grön atlas fodrat med blå lärft i form av ett stort täcke i ett stycke. Formsytt över huvudet. Flera våder hopsydda. Slädtyget översållat med bjällror (stämplade 4) i ett rutmönster, sammanlagt 195 st. I rutorna och skärningspunkterna rosetter av band i vitt, rosa och guldlan, summa 52 st. Slädtygets kanter sydda som långa spetsar vid vars ändar stora tofsar är fästade, 5 st på var sida. Tofsarna är av lin- och silkestråd i grönt, vitt rosa och blått. På avigsidan är tunna läderremmar fastsydda över bjällerradernas fästen.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
slädtyg
Kategori
Övrigt transportutrustning
Material
  • Atlas
  • Lärft
  • Lin
  • Silke
Storlek
  • Längd 2490 mm
  • Bredd 1640 mm
  • Längd 380 mm (tofs)
  • Längd 1600 mm
Antal
1
Fysiska egenskaper
  • Färg: Grön
  • Färg: Blå
Föremålsnummer
6228_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 865:a
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Ett Slädetyg med Biällror uppå, och där till ett stort Häste-Täcke af grönt Atlask, besytt i rutewijs med Biällror, som dock till någon del är borta, sammaledes där och hwar några Rosor af hwijta röda oäckta Band påsatta ... i marg. Prot. No 19. Ett Hufwudställe ... Ett Hallsband... Ett par Tömar ... Ett par Sehlstickor ... En Rancka eller Bogtyg där till med utarbetat Fruckt uppå En liten swart Kappa .... Rubrik: Wagn- och Släde-Tyg Tid. inv. nr.: 47 Sida: 339 Nr. i föreg. inv.: 348
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Ett Släde Tyg med Bjällror uppå och därtill ett stort Häst Täcke af Grönt Atlast, besatt i Rutevis med Bjällror, som dock till någon del äro borta, sammaledes där och hvar några Rosor af hvita, röda oägta band påsatte, underfodrat med Grönt Lärft. Vid bemälte Täcke hänger Tjo stycken stora Qvastar af Grönt och rödt, samt hvitt Silke. Ett Hufvudställe af Dito Atlast, därpå finnes en Silkes Qvast - Ett Halsband af Dito Atlast och Bjällror uppå, hvaraf några äro borta. Ett par Tömmar slingade af hvitt och grönt Silke, därvid två stycken Toffsar - Ett par Selstickor af Jern med allehanda slags frugt o... utarbetadt En Ranke eller Bog Tyg därtill med utarbetad Frugt uppå. Rubrik: Vagns och Slädetyg Tid. inv. nr.: 19 Sida: 219 Nr. i föreg. inv.: 19
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Slädetyg, bestående af: 1 stort täcke af grön atlas, öfversålladt med bjellror (en del borta) med der och hvar påsydda rosor af hvita och röda band, fodradt med grönt lärft samt försedt med tofsar af grönt, rödt och hvitt silke; hufvudställ, klädt med grön atlas med påsydda bjellror (en del borta) och band samt en silkestofs; 1 par tömmar af hvitt och grönt silke med tofsar 1 halsrem af läder, öfverklädd med grön atlas och besatt med 2:ne rader bjellror. Tid. inv. nr.: 865 Nr. i föreg. inv.: 19
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Slädetyg med bjellror och 1 stort hästetäcke af grön atlas, en del bjellror borta med rosor der och hvar af hvita och röda band, fodradt med grönt lärft, vid täcket qvastar eller toffsar af grönt, rödt och hvitt silke. 1 Hufvudställ ar grönt atlas, en silkesqvast och ett dervid fästadt halsband af do atlas och bjellror, hvaraf några borta; 1 par tömmar af hvitt och grönt silke med toffsar. Rubrik: Diverse Sadlar samt Rid- och Slädetyg Tid. inv. nr.: 19 Sida: 47 Nr. i föreg. inv.: 19
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Slädetyg med bjellror och 1 stort hästetäcke af grön atlas, en del bjellror borta, der och hvar några rosor af hvita och röda band, fodradt med grönt lärft .... Tid. inv. nr.: 19 Sida: 59 Nr. i föreg. inv.: 19
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 St Släde-tyg (1 frans kappa felar) med hästtäcke af grönt atlask med många bjälror 1 hufvudställe och et halsband af Atlask, et par Tömmar af silcke, et par selstickor af jern, et boktyg med fruchtjern, inalles 13 tpfsar på h sida - i högra lilla rummet på östra wäggen Tid. inv. nr.: 19 Sida: 3 Nr. i föreg. inv.: 47 Sida i föreg.inv.: 339
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Slädetyg med bjällror och 1 stort hästetäcke af grönt atlas; en del bjällror borta, med några rosor af röda och huita band, fodradt med grönt lärft, med quastar eller toffsar af grönt, rödt och hvitt silke. 1 Hufvudställe ar do (grönt) atlas med en silkesquast och ett dervid fästadt halsband af do atlas och bjällror, hvaraf några borta; 1 par tömmar af hvitt och grönt silke med 2ne toffsar. 1 par Selstickor (tillskrivet felas) af jern, med flera fruktsorter utarbetade. 1 Panke (?) eller bogtyg med utarbetad frukt; (egentligen endast fragmenter) Rubrik: Diverse Sadlar och Rid- samt Slädetyg Tid. inv. nr.: 19 Sida: 45 Nr. i föreg. inv.: 19