Föremål

Nauka, jako sie wierni Kaznodzieie s tymi ktorzy sie spowiedac chca sprawowac y ony nauezac maia... Drukowano w Krolewcu, v Gerzego Osterbergera 1583.

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Blått snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1583, 1500 (1583; 1500 (bandets tillverkning); 1583 (tryckår))
Tillverkningsplats Königsberg
Tillverkare Osterberger, Georg (Tryckare), Wigandus, Jan (Författare)
Föremålsnummer 108989_SKOBOK