Föremål

Krokiteckning

KROKITECKNING Stående kvinna, sedd från sidan med armar över huvudet. Tillhör samling av 40 teckningar tillskrivna Ellen Roosval, f. von Hallwyl, troligen från Villa Muramaris, Gotland, som härrör ur professor Johnny Roosvals arkiv. Gåva 1993 från Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer

Storlek
  • 48
  • 62
Datering 1900

1900 Cirka

Föremålsnummer S.XXXII:C.i.09._HWY