Föremål

Modell till ett ryskt bösslås med cylindermekanism av Mannlichers system.

Låset är fastsatt på rektangulär platta av 11 mm tjockt stål med djupa flikar runt kanten. Till h. omlåset skrivet med bläck: "B-G-n". Plattan står på fyra runda, profilerade fötter. Lådvalvet genombrutet och slutstyckshandtaget låser framför valvet. Slutstycket stämplat på ovansidan medryska bokstäver: "PK//OP". Avtryckaren gängad och har troligen haft en påskruvad hylsa. Låset genombrutet åt v. sida för att visa låsfunktionen.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Kultång
Kategori Bössor
Material Stål
Storlek Längd 110 mm, Vikt 42 g
Antal 1
Tidigare ägare Givare: Willebrand, Ernst Magnus von
Föremålsnummer 3821_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3164