Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svenska Jägarförbundets belöningsmedalj av silver, 11 storleken , präglad på K. Myntet.

Krönt silvermedalj Åtsida: Oskar I, halsbild, profil h, signatur vid nederkanten: "L.P.L" (Ludvig Persson Lundgren 1759-1853), omskrift:"OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND. KONUNG". Frånsida: Eklövskrans, präglad omskrift: "BELÖNINGS MEDAILLE AF SVENSKA JÄGARE FÖRBUNDET STIFT. D. 3 APR. 1830". Inuti kransen graverad text: "Till // H.K.H. Kronprins // GUSTAF // Svenska Jägarförbundets // Förste Hedersledamot // 18 30-11 89". Igenom kronans äpple draget en badnring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Storlek Vikt 44 g (med band)
Antal 1
Datering 1889-11-30, 1889
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Lundgren, Ludvig Persson (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Svenska Jägareförbundet
Inskription Signatur/Påskrift: Till H.K.H.Kronprins Gustaf Sv. Jägarförbundets Förste Hedersledamot 18 30/11 89, Signatur/Påskrift: Till H.K.H.Kronprins Gustaf Sv. Jägarförbundets Förste Hedersledamot 18 30/11 89
Föremålsnummer 1662_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:406