Upphov: Mohr, Jens, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Stolar, 8 st. Renässans

MÖBELUPPSATS. bEstående av åtta stolar av bonat valnötsträ. S.k. Scabello-stolar med snidad ryggbräda. Varierat utseende och storlek. Inköpta av Walther och WIlhelmina von Hallwyl i två omgångar, 29 oktober 1890 samt 5 april 1894, hos antikhandlare Stanislao Erei, Milano, för 45 Lire.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Stolar
Kategori
  • Sittmöbler
  • 06. VI Möbler, ur m. m.
Material Valnöt
Teknik
  • Snidat
  • bonat
Datering 1500

1500-talets andra hälft

Tillverkningsplats Italien
Tidigare ägare Erei, Stanislao
Föremålsnummer VI:II:A.a.02._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1932
Titel
MÖBELUPPSATS, renässans. (Lilla kapprummet.)
Text
Bestående af åtta stolar. Af valnötsträ. Snidade och bonade. Stol, typ 1: Med två fotstycken, sits och rygg. Fotstyckena vid fram- och baksidorna, snedt utstående, breda, med konturerade sidokanter. Å det främres framsida mot insänkt botten: Vid hvardera kanten ett djur med fantastisk fågelliknande öfverkropp samt i profil utåt och med små korta ben, långsträckt kropp och stort, nästan rundt hufvud med nacktofs, å halsen fjäderbe-klädnad, antydd genom tvärgående bågar, samt nedåtriktade vingar; upptill mellan hufvudena en fyrbladig blomma. Bottnen längs figurernas konturer prickerad. Bakre fotstycket slätt. Upptill mellan fotstyckena ett kantställdt mellanstycke med konturerad underkant. Sits plan, aflångt fyrsidig, främre hörnen starkt fasade, framkanten och sidokanterna raka, bakkanten starkt konturerad. Fotstyckena fasta vid sitsen medels flere genom den senare ned i fotstyckena gående pinnar. Rygg 1 ett stycke, rak och något tillbakalutande samt med konturerade kanter. Å framsidan mot fint prickerad insänkt botten två frånvända krigare i halffigur i profil utåt samt med ryggar och hufvuden stödda mot hvarandra, hvardera med låg hjälm, baktill med uppsvängd plym samt bred hakbygel med en rund rosett vid fästena, kring hjälmens nederkant ett smalt band; mun, näsa, ögon och mustascher starkt markerade, armen rakt nedhängande, i handen ett tveeggadt kort svärd med svagt böjd spetsig bred klinga och rak parerstång med volutformigt nedböjda ändar; å hjälmen och figurernas beklädnad sirade orneringar. Nedanför hvardera krigaren ett fantastiskt ansikte i profil utåt. Ryggen fäst vid sitsen medels en genom den senare gående lång bred tapp, med ändan stödd mot fotstycket samt där fäst med två skrufvar af järn. Höjd: 0.94 m. Sits, höjd: 0.48 m.; bredd: 0.27 m.; djup: 0.37 m. Rygg, bredd: 0.23 m. Italienskt arbete från 1500-talets senare hälft. Anm. Å stolen flere lagningar i kanterna. Stol, typ 2: Med två fotstycken, sits och rygg. Fotstyckena vid fram- och baksidorna, snedt utstående, breda, med sidokanterna och underkanten konturerade. Å det främres framsida mot prickerad insänkt botten: I midten ett uppåtriktadt bladornament, uppstigande ur en bladornerad, omvändt klock-formig urna på fot i form af ett nedåtvändt bladornament; längs hvardera sidokanten ett S-formadt ornament med volutformiga ändar, de öfre större och insvängda, de nedre med voluten nedåt inrullad; ornamenten vid nedre böjningen sammanhållna af ett tvärgående band med rundade ändar, däröfver längs inkanten en bred käl, vid utkanten ett droppformigt utsprång; upptill och nedtill kring kanterna en slät list, kring hvars inkant en smal käl. Bakre fotstycket slätt. Upptill mellan fotstyckena ett kantställdt mellanstycke med konturerad underkant. Sits plan, aflångt fyrsidig, främre hörnen starkt fasade, framkanten och sidokanterna raka, dessa jämte fashörnen med rundad öfverkant, bakkanten starkt insvängd från sidokanterna och rundad. Fotstyckena ingradade i sitsen. Rygg i ett stycke, rak och något tillbakalutande samt med konturerade kanter. Å framsidan mot prickerad, djupt insänkt botten: I midten en stor maskaron med ett hjärtformigt hål som mun, intryckt kort näsa och två frånvända snirkelbågar som ögon; från maskaronen utgående uppåt och nedåt samt åt hvardera sidan ett flerflikigt stort bladornament; kring ytterkanten en smal slät list, längs hvars inkant en smal käl. Ryggen fast vid sitsen medels en genom den senare gående lång bred tapp med ändan stödd mot fotstycket samt där fäst med två skrufvar af järn. Höjd: 1.025 m. Sits, höjd: 0.525 m.; bredd: 0.295 m.; djup: 0.41 m. Rygg, bredd: 0.26 m. Italienskt arbete från 1500-talets, senare hälft. Anm. Sitsen och båda fotstyckena med flere lagningar. Stolar 1 och 2 inköpta af Walther och Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 29 Oktober 1890 hos antikvitetshandlaren Stanislao Erei, Via Monte Napoleone 26, Milano, vid deras vistelse i nämnda stad tillsammans med Wilhelmina von Hallwyls mor, Johanna Kempe, f. Wallis, dottern Irma samt fröknarna Caroline Pflaum och Ida Uhse 26—30 Oktober 1890 under deras resa genom norra Italien och Rivieran samt åter öfver Schweiz 22 September—14 December 1890. Förestående uppgifter lämnade med ledning af fröken Ida Uhses Reseanteckningar. Ankommo 15 December 1890, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Lire 20 pr st. Reparerade hos snickaren C. H. Benckert J:r, Regeringsgatan 63, Stockholm, se räkning 23 Maj 1891. Betaldt 29 Maj 1891, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 12 pr st., se räkning. Stolar, typ 3, tre stycken: Hvardera med två fotstycken, sits och rygg. Fotstyckena vid fram- och baksidorna, snedt utstående, breda, med sidokanterna och underkanten konturerade. Å det främres framsida mot prickerad insänkt botten: Vid hvardera kanten ett S-formadt ornament med längdgående djup midtkäl samt volut-formiga ändar, de öfre insvängda, de nedre utsvängda; ornamenten nedtill sammanhållna af ett bredt tvärband med rundade ändar och fiackstafvig framsida, hvari tvärgående inskurna bågar; mellan öfre voluterna ett nedåtriktadt stort bladornament, mellan de nedre ett nedåtriktadt treflikigt blad; nedtill kring kanten en slät list; upptill ett slätt fält. Bakre fotstycket slätt. Upptill mellan fotstyckena ett kantställdt mellanstycke med konturerad underkant. Sits plan, aflångt fyrsidig, främre hörnen starkt fasade, framkanten och sidokanterna raka, dessa jämte fashörnen med fasad öfverkant, bakkanten starkt insvängd från sidokanterna och rundad. Hvartdera fotstycket fäst vid sitsen medels två genom den senare gående pinnar. Rygg i ett stycke, rak och något tillbakalutande samt med konturerade kanter. Å framsidan mot prickerad insänkt botten: I midten två frånvända fantastiska fåglar med 1 naken kropp och utbredda små vingar, lång smal hals samt tuppliknande hufvud med hög kam och kort grof näbb; från hufvudets bakre del utgående på halsen bladformiga fjädrar, nedanför dessa utgående från halsen framtill och baktill ett bladornament med inrullad ytterända; dessutom utgående från hvartdera hufvudet snedt uppåt ett blad-orneradt insvängdt bågornament med öfre ändan afslutad i en volutliknande utsväll-ning; kring halsarnas nedre del ett tvärgående band med djup midtkäl; från kropparnas nedre del utgående nedåt som stjärt två åtvända långsträckta akantusbladornament med nedre ändarna starkt utsvängda och omböjda inåt. I midten, till synes bakom det hela, en rakt utstående smal stam, synlig mellan nedre bladornamenten och upptill mellan halsarna samt med öfre ändan afslutad i ett spetsigt blad mellan öfre båg-ändarna; stammen nedtill med profilerad fotplatta samt mellan halsarna med två små bladpar. Nedtill vid hvardera kanten ett längs denna gående ornament med djup midtkäl och volutformigt insvängd öfverända, nedanför denna en snedt nedåtriktad blomkalk med en doserande pärlstaf som pistill. Ryggen fast vid sitsen medels en genom den senare gående lång bred tapp, med ändan stödd mot fotstycket samt där fast med två skrufvar af järn. Höjd: 1.075 m. Sits, höjd: 0.52 m.; bredd: 0.305 m.; djup: 0.38 m. Rygg» bredd: 0.28 m. Italienskt arbete från 1500-talets senare hälft. Stol, typ 4: Med två fotstycken, sits och rygg. Fotstyckena vid fram- och baksidorna, snedt utstående, breda, med sidokanterna och underkanten konturerade. Å det främres framsida mot prickerad insänkt botten: Vid hvardera kanten ett S-formadt ornament med längdgående djup midtkäl samt volut-formiga ändar, de öfre större och svängda inåt, de nedre svängda utåt, ornamenten nedtill sammanhållna af ett tvärband med rundade ändar och svagt flackrundad framsida, hvari tvärgående inskurna bågar; i midten mellan ornamenten en konturerad sköld, hvarå i ovalt falt ett vapen (orig. 2/i): skölden omsluten af två nedtill korsade murgrönsrankor, hvardera med fyra blad; nedanför tvärbandet ett nedåtvändt flikigt bladornament; nedtill kring kanten en slät list; upptill ett slätt fält. Bakre fotstycket slätt. Upptill mellan fotstyckena ett kantställdt mellanstycke med konturerad underkant. Sits plan, aflångt fyrsidig, främre hörnen mycket starkt fasade, framkanten och sidokanterna raka, dessa jämte fashörnen med nedtagen rundad kant, bakkanten starkt insvängd från sidokanterna och rundad. Hvartdera fotstycket fäst vid sitsen medels två genom den senare gående pinnar. Rygg i ett stycke, rak, något tillbakalutande samt med konturerade kanter. Å framsidan mot prickerad insänkt botten: I midten en stor maskaron med uträckt lång smal tunga, öfver pannan ett uppåtvändt bladornament med framåt omböjd midtflik, öfver hvartdera ögat ett hornliknande ornament, från munnen utgående strålformigt flikiga bladornament; längs hvardera sidokanten ett S-formadt ornament som de å fotstycket; upptill en tvärgående hålkälslist med fem tvärgående kälformiga fördjupningar med spetsiga ändar, öfver och under kälen en utstående smal kant; öfver hålkälslisten två liggande frånvända bladslingor, hvardera med inre ändan starkt uppsvängd, mellan bladslingorna två öfver hvarandra ställda från vända bladornament, det nedre mindre; öfverst två snedställda insvängda bågar med volutformiga ändar och längdgående midtkäl, mellan öfre bågändarna en spetsig bladflik. Ryggen fast vid sitsen medels en genom den senare gående lång bred tapp med ändan stödd mot fotstycket samt där fast med två skrufvar af järn. Höjd: 1.055 m. Sits, höjd: 0.53 m.; bredd: 0.29 m.; djup: 0.415 m. Rygg, bredd: 0.28 m; Italienskt arbete från 1500-talets senare hälft. Anm. Fotstyckena med flere lagningar. Stol, typ 5: Med två fotstycken, sits och rygg. Fotstyckena vid fram- och baksidorna, snedt utstående, breda, med sidokanterna och underkanten konturerade. Å det främres framsida mot prickerad insänkt botten två frånvända delfinliknande fiskar, med hufvudet nedåt och kroppen inåtböjd samt stödda mot hvarandra, längs hvarderas in- och utkant ett snedt inåtriktadt, flikigt bladornament, för öfrigt å kropparna tvärgående bågar som gäll. Upptill och nedtill mellan fiskarna en fyrbladig blomma. Bakre fotstycket slätt. Upptill mellan fotstyckena ett kantställdt bredt mellanstycke med rak underkant. Sits plan, aflångt fyrsidig, med raka kanter och fasade hörn. Hvartdera fotstycket fäst vid sitsen medels flere genom den senare gående pinnar. Rygg 1 ett stycke, rak och något tillbakalutande samt med konturerade kanter. Å framsidan mot fint prickerad insänkt botten: Upptill två frånvända fantastiska människo-hufvuden i profil, hvartdera med starkt framskjutande haka, lång nässpets och hjälm-liknande mössa, hvarå en sirad bladranka, från hjässan utgående bakåt en bred båge med ytterändan afslutad i en rundad utvidgning, därnedanför en inåtböjd hårlock; öfverst mellan hufvudena en rakt uppstående spets. Å nedre delen längs hvardera kanten ett hålkäladt S-formadt ornament med något utåtfallande smala kanter och insvängd, volutformigt afslutad öfverända, i kälen tvärgående inskurna korta streck omväxlande med små runda prickar; från hvartdera ornamentets inkant utgående inåt ett svagt uppåtböjdt, treflikigt bladornament; mellan ornamentens öfre ändar två frånvända bladornament; nedtill i midten en rund rosett med femsidigt midtfält i rutmönster. Ryggen fäst vid sitsen medels en genom den senare gående lång bred tapp, med ändan stödd mot fotstycket samt där fast med två skrufvar af järn. Höjd: 0.995 m. Sits, höjd: 0.45 m.; bredd: 0.335 m.; djup: 0.43 m. Rygg, bredd: 0.275 m. Italienskt arbete från 1500-talets senare hälft. Anm. Sitsen och ryggen med flere lagningar. Stol, typ 6: Med två fotstycken, sits och rygg. Fotstyckena vid fram- och baksidorna, snedt utstående, breda, med konturerade sidokanter. Å det främres framsida mot prickerad insänkt botten två mot hvarandra vända hundliknande djur, hvartdera med starkt bågböjd hals och nedåtriktadt stort hufvud med öppet gap och stora näsborrar samt krökta korta bakben med tassar, hvilka djuren stödja mot hvarandra. Nedtill två frånvända harar med lång svans, stödda mot hvarandra, samt uppåtriktade öron. Bakre fotstycket slätt. Upptill mellan fotstyckena ett kantställdt mellanstycke med konturerad underkant. Sits plan, aflångt fyrsidig, främre hörnen starkt fasade, framkanten och sidokanterna raka, dessa jämte fashörnen nedtagna och rundade, bakkanten konturerad i tre rundade uddar, den mellersta störst. Fotstyckena fasta vid sitsen hvartdera medels två genom sitsen ned i fotstycket gående pinnar. Rygg ett stycke, rak och något tillbakalutande samt med konturerade kanter. Å framsidan två frånvända fantastiska fåglar i profil utåt, hvardera med litet rundt hufvud, små korta vingar med antydda fjädrar samt böjd kort hals med tvärgående ränder. Upptill mellan fåglarna en maskaron med vidöppen mun, hvari fyra spetsiga tänder, två i hvardera käken, runda ögon och långt spetsigt hakskägg, omgifvet af en bred öppning, formad efter skägget. Nedtill vid hvardera sidan en stående lång båge med ändarna utåt, afslutade den öfre i ett bladornament, den nedre i en volut, dessutom å bågen tvärgående kälformiga fördjupningar, mellan bågarna i midten ett nedåtvändt treflikigt blad. Ryggen fäst vid sitsen medels en genom den senare gående lång bred tapp, med nedre ändan stödd mot fotstycket samt där fast med två skrufvar af järn. Höjd: 0.92 m. Sits, höjd: 0.46 m.; bredd: 0.29 m.; djup: 0.375 m. Rygg, bredd: 0.28 m. Italienskt arbete från 1500-talets senare hälft. Stolar 3—6 inköpta af Walther och Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, hos antikvitetshandlaren Stanislao Erei, Via Monte Napoleone 26, Milano, vid deras vistelse i nämnda stad tillsammans med WILHELMINA VON HALLWYLS mor, Johanna Kempe, f. Wallis, samt fröknarna Caroline Pflaum och Ida Uhse 5—7 April 1894 under deras resa genom norra Italien och Rivieran samt åter öfver Schweiz 14 Mars—21 Maj 1894. Förestående uppgifter lämnade med ledning af fröken Ida Uhses Reseanteckningar. Ankommo 22 Maj 1894, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Lire 25 pr st. Reparerade hos snickaren C. H. Benckert J:r, Regeringsgatan 63, Stockholm, se räkning 31 December 1894. Betaldt 19 Mars 1895, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 147 (stolar 3a—c Kr. 76, 4—6 Kr. 24 pr st.), se räkning.