Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

flintlåsbössa kammarladdare

Rund, vid kammaren åttsidig, slätborrad pipa utan svansskruv, godstjocklek: 2.5 mm. Blånerad översida, färgen skadad. I kammarens båda ändar graverad blomdekor, vid pipbasen dessutom en fågel. I pipans bakre ände en bladformig klack med två låsfalsar. På h. sida fals för införande av stålpatron med eldstål. På undersidan tre gängade hål för pipans fästning vid axeln. Riktmedel: Sikte av stål med lång, genombruten främre arm, korn av mässing. Fästning: Pipan fäst i noten med tre pipstift av stål. Flintlås (ej öppnat). Låshus med slätt låsbleck med graverad dekor, man och hjort. S-formig hane med lös överkäke, främre delen borta, runt hanskruven graverat en orm. Sidbleck med graverad dekor, två apor, på svansskruvbladet en hjort. Avtryckarbleck med lång bakre arm, enkel, graverad dekor. I främre änden en brytaxel med pipfäste, tre skruvhål, graverad dekor i form av drakar samt blommor. Kraftig varbygel med tre fingergrepp, på undersidan en graverad apa. Vid framstolpen två fjädrande låsgrepp, som griper in i låsfalsarna på pipklacken. På framstocken två stålbeslag med graverad dekor. Lös laddpatron med fängpanna och eldstål. Brun helstock i två delar, tysk typ. Kolv med bakplåt av ljust horn. Inläggningar av ben, på anslaget enhjort. Rektangulär tumplåt av stål, därpå graverat en fågel. Kolvlådelock av ben. Framstock med snedband, näsband och topprörka av ben (topprörkan i två delar i kolvlådan). Tillbehör: Laddstock med ben-och stålskoning, 1: 868 mm. I kolvlådan kratsar nr 18853.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Flintlåsbössa
Kategori
Bössor
Material
 • Trä
 • Stål
 • Mässing
 • Horn
 • Ben
Storlek
 • Höjd 113 mm
 • Vikt 4290 g
 • kaliber 17 mm
 • Längd 930 mm (pipa)
 • Längd 1230 mm
Teknik
 • Blånering
 • gravering
 • Inläggning
Antal
1
Datering
 • 1670
 • 1660-01-01 – 1680-01-01

1670 cirka

Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: hjort
 • Dekor: fågel
 • Dekor: man
 • Dekor: orm
 • Dekor: apor 2
Föremålsnummer
2867_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1322
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXI: 112 (Drejholt, Nils)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 690
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXI: 112 (Drejholt, Nils)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXI: 112 (Drejholt, Nils)
Relaterat föremål
Samhör med: 18853_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl XI:s
Datum
1855
Text
1 Hagelbössa med laddstock, flintlås, stocken inlagd med ben, med Tyskt anslag, en bit ur mulen; en skrufmejsel och en krats finnes: /Gifven af Christer Horn/. Rubrik: Bardisaner, Gevär, Pistoler, Sablar, Svärd, Värjor och Putschaner Tid. inv. nr.: 252 Sida: 16 Nr. i föreg. inv.: 252
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Hagelbössa med Laddstock, Flint Lås, Stocken inlagd med ben, med Tyskt omslag, (Gifven af Christer Horn). Tid. inv. nr.: 252 Sida: 17 Nr. i föreg. inv.: 252
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Hagel Bössa med Flint Lås Tid. inv. nr.: 252 Sida: 36 Nr. i föreg. inv.: 53 Sida i föreg.inv.: 447
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Tid. inv. nr.: 18 Sida: 262 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Text
Tid. inv. nr.: 40 Sida: 455 Nr. i föreg. inv.: 18 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Titel
Högst Sahl. Kongl. Maij:tt Konung Carl den Elloftes Glorwyrdigst i åminnelse
Datum
1748
Text
En Hagelbössa med Flintlås, som laddas med Patroner, Stocken inlagd med Ben, och Tyskt anslag,där på gifwen af S. Christer Horn. i marg. Prot. No 252. Rubrik: Fusier och Hagel Bössor Tid. inv. nr.: 53 Sida: 447 Nr. i föreg. inv.: 40
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 flintlåsgevär med bakladdning, stocken brun med inläggningar af ben, graveradt, på anslaget en hjort, beslagen af jern, graveradt,pipan rund med åttkantig kammare, graverad, sigte af jern, loppet slätt, laddstocksskoningen af ben likasom rörkan, hvaraf en bit är borta. (Gifven af Christer Horn till K. CarlXI.) Tid. inv. nr.: 1322 Nr. i föreg. inv.: 252
Typ
Äldre inventarium
Titel
Högstsalig Kongl. Majst Konung Carl XI:tes Glorwördigst i åminnelse
Datum
1821
Text
En Hagel Bössa med Flint Lås som laddas med patroner, Ståcken inlagdmed Ben och Tyskt anslag därpå, gifven av Herr Christer Horn Rubrik: Fusilier och Hagel Bössor Tid. inv. nr.: 252 Sida: 333 Nr. i föreg. inv.: 40
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl XI:s
Datum
1850
Text
1 HagelBössa med do (laddstock) och Flintlås, stocken inlagd med ben, med kratz och skrufmejsel, en bit borta ur mulen (Gifven af Christer Horn). Rubrik: Carbiner, Fusiler, Hakar, HagelBössor, Mousquetter och Studsare Tid. inv. nr.: 252 Sida: 15 Nr. i föreg. inv.: 252