Föremål

Simfrämjandets gm miniatyr

Krönt guldmedlaj, åtsida: GUstav V, halsbild, profil v, signatur på avsnittet: "CARELL", omskrift:"GUSTAV V SVERIGES KONUNG". Frånsida: Kanting av tio delfiner, därinnanför rektangulär platta med snäckformig dekor på över-och nderkanten. omkring plattan ringformig text, ovanför plattan: "RIKSFÖRBUNDET FÖR((SIMNINGENS", nedanför plattan: "FRÄMJANDE". Stämplar på randen: S&CO, S:t Erik, T8, 18k, trekronor (Sporrong &Co, Stockholm 1945). Igenom kronans äpple draget en bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning medaljminiatyr
Kategori Medaljer
Storlek Vikt 6 g (med band)
Antal 1
Datering 1945 (1945-04-25)
Tillverkare Riksföreningen för simningens främjande (Utgivare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Gustaf V av Sverige
Föremålsnummer 1659_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:399:b