Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåslodbössa

Åttsidig, räfflad pipa, 6 räfflor, blombredd 5,1 mm. Stämpel på kammaren I R (Stöckelnr 3554). Riktmedel: Siktet saknas. Från sidan inlaxat stolpkorn av koppar. Fästning. Pipan fäst med krysskruv underifrån samt ett pipstift av trä och ett halvt av ben (urspr. fyra). Hjullås av teschitz-typ med utanpåliggande, svarvat hjul och slagfjäder. Blånerat låsbleck. Hane med lös överkäke, svagt böjt fingergrepp, avslutat med en cylinder. Huvudet graverat som en drake. På halsen graverat ett ansikte, mellan kropp och huvud en starkt genombruten rankskärm. Hjulbygel täckt av en mässingplatta med graverad dekor. Över slagfjädern en stålskiva, täckt av ett brunt(?) tyg, i sin tur täckt av en genombruten mässingsskiva med en naken man med duk om huvudet, mannen sitter och spelar harpa vid ett träd. Fasad, balusterformig hanstudel, därunder en stålskiva i form av två frånvarandra vända hjärtan, täckt av genombruten mässingsplatta. Två tryckknappar med huvuden täckta av graverade mässingsbleck, det bakre slitet. Fästning: Två låsskruvar. Ovalt avtryckarbleck av mässing. Brun helstock, kolvlängd: 175 mm, beslag och inläggningar av graverad mässing och pärlemor. Kolv liknande en hjortklöv. Slät bakplåt. På anslaget två koncentriska ringar, i den inre en dubbelörn, på kolven dessutom en hare samt ett genombrutet beslag. Kolvlådelock av stockens trä med två genombrutna beslag med en fågel och en hare. Näsband av mässing. Laddstocksrännan sluten på två ställen, däröver samt vid spetsen tre genombrutna mässingsbeslag. Varbygel av stål med 3 fingerlägen.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåslodbössa
Kategori Bössor
Material Stål, Pärlemor, Mässing, Koppar
Storlek Längd 974 mm (pipa)
Teknik Blånering, Genombrytning, gravering
Antal 1
Datering 1600 – 1620 (1600-talets början)
Tidigare ägare Ägare: Karl X Gustav av Sverige
Avbildad Orfeus
Inskription Dekor: dubbelörn, Dekor: hare, Dekor: fågel, Dekor: harpspelande sittande naken man, Signatur/Påskrift: I R (Stöckelnr 3555), Signatur/Påskrift: I R (Stöckelnr 3555)
Föremålsnummer 2907_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1305