Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skålrappir, sammansatt av ursprungligen ej samhörande delar, fäste 1600-talets mitt, klinga signerad Antonio Picinino, Milano (eftergjord).

Fäste av stål. Runt, tryckt knapp, reliefdekor i form av voluter, maskaroner och två scener med fäktande män. Profilerad nitknapp. Handbygel, två fingerbyglar och rak parerstång spiralvridna och med runt tvärsnitt. Djup, genombruten skål, som i en spets skjuter upp ettstycke på handbygeln. Barock reliefdekor med frukter, maskaroner, voluter och i mitten åtta kartuscher med fäktscener. Kavel av trä, överklädd med i rutmönster sammanflätade trådar av svart lin(?) och tvinnat silver. Klinga rak, tvåeggad med mötande, jämnbreda skär. På ricassons båda sidor avlång, otydlig stämpel med krona (jfr Wallace Collection II s.317 nr A 626) samt "ANTONIO PICININO".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Rappir
Kategori Värjor
Material
 • Stål
 • Silvertråd
 • Lin
Storlek
 • Vikt 945 g
 • Bredd 21 mm (klinga)
 • Längd 978 mm (klinga)
 • Bredd 276 mm
 • Längd 1172 mm
Teknik
 • Stålsnitt
 • tvinning
Antal 1
Datering 1600

1600-1800-tal

Tillverkare Piccinino, Antonio (Påskrift)
Tidigare ägare Fleetwood, Georg Abraham
Inskription
 • Signatur/Påskrift: ANTONIO PICINIO
 • Signatur/Påskrift: stämpel m krona
 • Signatur/Påskrift: ANTONIO PICINIO
 • Signatur/Påskrift: stämpel m krona
Fysiska egenskaper Färg: Svart
Föremålsnummer 1226_LRK
Andra nummer Nr 1867: 2126
Litteratur
 • Livrustkammaren. De kungliga familjernas dräkter, uniformer, rustningar, vapen och vagnar från1500-talet fram till våra, Livrustkammaren, katalog: 5
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 618
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 värja med fäste af jern, rikt ciseleradt och genombrutet i form af en korg, stången lång, smal, vriden liksom bygeln, hvilken är böjd upp mot knappen, som är rund, afplattad, äfvenledes ciselerad, kafveln öfverklädd med en väfnad af silke och silfver, klingan lång, smal, tveäggad med hög rygg, inuti korgen på klingan är graveradt namnet "Antono Pechinio", dessutom smedsmärket. Tid. inv. nr.: 2126