Föremål

Dödeligit Ähre- och Hiälteminne öfwer...Grefwe och Herre Herr Nicolaus Brahe...till Rydboholm...Hwilkens salige Lekamen...sattes uti sin Graf i Ry Kyrckia den 17 Jan. Ao 1701...af Johan Herlin. Stockholm, tryckt af Olao Enaeo

utan band

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1701
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Enæus, Olof (Tryckare), Herlin, Johan (Författare)
Avbildad Brahe d.y., Nils
Föremålsnummer 111099_SKOBOK