Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tallrikar, 2 st.

TALLRIKAR, två stycken. Runda, flata, med kälformig kep och snett utstående, svagt kälformigt brätte samt på låg fotkant. Dekor: I brunrött på glasyren. Godset vitt. I mitten en rund kartusch, vari stora riksvapnet, upptill flankerad av de krönta initialerna I R (Johannes Rex = Johan III). På bottnens utsida en märkning i brunrött. Höjd 2,7 cm, diameter 24,4 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Tallrik
Kategori 46. XLVI Fajans m. m.
Material Fajans
Storlek
  • Höjd 2.7 cm
  • Diameter 24.4 cm
Datering 1897
Tillverkningsplats
Tillverkare Wennerberg, Gunnar G:son (Tillverkare)
Tidigare ägare Matsson, Alfred Leonard
Inskription Signatur/Påskrift: På bottnens utsida i brunrött fabriksstämpel, årtal samt texten MONS GVSTAVI
Föremålsnummer XLVI:XI:A.e.01._HWY