Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Hovjägmästaren von Eckermann.

Nio visitkort från Hovjägmästaren Anton Erik von Eckermann. Första kortet är utan datum, adress (nedre vänstra hörnet) Edeby, (nedre högra hörnet) Sparreholm. Andra, tredje och fjärde korten är utan datum. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte och sjunde korten daterat 1917. Åttonde kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1918.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1918

1917 - 1918

Tidigare ägare Eckermann, Erik Anton von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.245._HWY