Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vasaorden kommendörskors

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna, mellan kors-armarna öppna kronor av guld. Medaljong med i mitten guldvase, däromkring oval. rödemaljerat guldband med guldtext; "GUSTAF DEN. III. INST. MDCCXXII". Mellan den övre korsarmens spetsar ett genombrutet bladornament av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt röd, grön och vit emalj. Igenom kronan draget en ring, däri fäst en päronformig bandring av guld. På ena vertikala korsarmens sida stämplat: CFC, tre kronor, 18 k (C F Carlman, Stockholm).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kommendörskors
Kategori Ordenstecken
Storlek Höjd 82 mm, Bredd 54 mm, Vikt 29 g
Antal 1
Datering 1860 (1860 cirka)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Inskription Signatur/Påskrift: GUSTAF DEN. III. INST. MDCCXXII, Signatur/Påskrift: CFC, tre kronor, 18 k
Föremålsnummer 1777_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:163