Föremål

Ritningar på fyratio wåningshus af sten, och trettio af träd, samt åtskillige lusthus, m.m... uti 25 kopparstycken... Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet, hos diercteuren Pet. Momma. 1755.

Band av sprängd kalv m. guldtr. dekor, rygg. Verktyg: rullar. Pärmfyllnad: papp. Röd-, blå- och gulmarmorerat snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1755, 1700 (1755; 1700 (bandets tillverkning); 1755 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Wijnblad, Carl (Författare), Momma, Peter Petrus (Tryckare)
Föremålsnummer 109010_SKOBOK