Föremål

Attester, Certepartier, Specifikationer, Balance-extrakt, Vinst- och förlustkonto, Rapporter, Cirkulär, Brev, Fraktsedlar, Kvitton, Försäljningsformulär, Inventarieförteckning, Kuponger, Order, Lotter, Prislistor, Skeppningsdokument, Fakturor, Uppgifter från Äs ångsåg, Kontoutdrag, Väggalmanackor

Affärshandlingar under åren 1862 - 1907; vol. 17. Supplement (Diverse) - Attester: Certepartier Hernösands Enskilda Bank (Härnösand) Specifikationer å trävaror - Balance-extrakt 1862 - 1906 Vinst- och förlustkonto 1882 - 1901 - Brädgårdsrapporter 1897 - 1907 (några utan årtal) - Cirkulär - Diverse brev från: Disponent Erik Lindström 1901 - 1905 (se även serie II:A.a. samt II:A.e.b och II.A.e.c) Diverse personer 1901 - 1907 Prokurist John Betjemann 1902 Prokurist P. Jullander 1902 - Fraktsedlar, postkvitton m.m. - Försäljningsformulär - Inventarieförteckning vid Ljusne Brädgård 1896 - 1907 - Kuponger (förteckning över) - Lastningsorder 1907 - Lotter i M. Aronsons konstlotteri - Prislistor å trä från Äs och Ljusne 1905 - 1907 - Skeppningsdokument 1896 - 1907 - Träfakturor - Uppgifter från Äs Ångsåg m.m rörande Äs och Julita 1898, 1899, 1901, 1903, 1905, 1906, 1907 - Utdrag ur: Fröken Ebba von Hallwyls privatkonto 1885 Walther von Hallwyls privatkonton 1883 - 1888 Wilh. H. Kempes sterbhus privatkonton 1883 - 1885 - Väggalmanackor 1896 - 1905

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Supplement, Diverse
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1862 – 1907

1862-1907

Föremålsnummer LXIV:II:A.b.17._HWY