Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flaska med konjak, 2 st. (Gammal konjak)

GAMMAL KONJAK, två helbuteljer Buteljer av brungrönt glas. Nästan cylindriska; den ena låg, vid, med kupigt indragen skuldra och smal spolformig hals; den andra högre och smalare, med sluttande skuldra och smal, svagt konisk hals; kring vardera mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); botten konisk. Kapsyler av förtent bly, blåfärgade. På buteljhalsarna senare vidfäst en träbricka, varpå skrivet med bläck, på den vidare buteljen på ena sidan: "Cognac", på den andra: Albert Baltzar Wallis Vinkällare"; på brickan på den smalare buteljer på den ena sidan: "Gammal Cognac". Höjd: 24,5 och 28,7 cm.; diameter: 9,3 och 8,6 cm. Emottagna av Johanna Kempe, f. Wallis, som arv efter hennes mor, Johanna Friederica Catharina Wallis.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Flaska med konjak
Kategori
  • Flaskor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Glas
Storlek
  • Diameter 8.6 cm (flaska2)
  • Diameter 9.3 cm (flaska1)
  • Höjd 24.5 cm (flaska1)
  • Höjd 28.7 cm (flaska2)
Föremålsnummer III:V:A.01._HWY