Föremål

Ducatus Brunsvicensis fereq: Lunaeburgensis [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 3. Amsterdam, 1662]

[...Casparo Dauthendey Architecto et Mathematico Guelphico.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser mellan år 1635 och 1638, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 289.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110414_SKOBOK