Föremål

Sista nattvarden. Miniatyrskulptur i lönn efter Leonardo da Vincis fresk.

På rektangulär sockel av svärtad al med fasade hörn och fyra kulfötter. Tillhörande lapp: Ett fint arbete skurit i träd, föreställer Christi nattvard efter Leonardi da Vinci berömda målning. Det är arbetat utaf en bnde i Berchtesgarden i sydliga Bayern och skänkt till hans Excellence m.m. grefve Magnus Brahe af Herr Lif Medicus Telning.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Skulptur
Kategori Skulpturer
Material Lönn, Al
Storlek Bredd 156 mm, Höjd 120 mm, Längd 312 mm
Teknik Skärning
Antal 1
Datering 1820 – 1844 (1820-1844)
Tillverkare Vinci, Leonardo da (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Brahe, Magnus, Givare: Thelning, Carl
Föremålsnummer 3329_SKO