Foto: SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tekök av silver.

Tillverkare: Adolf Zethelius, Stockholm 1836. Urnformad kanna med pip och lock samt fällbart handtag med ebenholts. Nedtill godronnerad. Upptill lister med bladstavar samt palmetter, mussla och blad, dels drivet i kannan, dels pålött. Profilerad fot. På locket profilerad kropp av ebenholts. Cylindrisk insats med lock. I insatsen ett järnlod. Under kannans botten ristat "104 lod". I insatsens lock ristat "PR" (?). Stämplar på kannan och locket: Tre kronor - St Erik - A.Z. - Adolf Zethelius, F4 - årsbokstav 1836. Tillhörande lapp: Denna Toilett Servis har framledne Hans Excellence Riksmarskalken Grefve Magnus Brahe begagnat, så väl under dess enskilta Resor som äfven vid alla Resor med Högstsalig Konung Carl XIV Johan, och äfven vid alla Utländska beskickningar. den är lemnad till Sko Kloster af förste Hofstallmästaren Grefve Nills Brahe 1845.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Tekök
Material Silver, Ebenholts
Storlek Bredd 230 mm, Diameter 190 mm, Höjd 115 mm
Teknik Drivet
Antal 1
Datering 1836, 1836
Tillverkningsplats Stockholm, Sverige, Stockholm
Tillverkare Zethelius, Erik Adolf (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Brahe, Magnus, Givare: Brahe, Nils Fredrik
Inskription Signatur/Påskrift: P R
Föremålsnummer 3257_SKO