Föremål

Brev, remissbrev

Remissbrev från Erik Lindström 1904 - 1908 2 volymer. Band. - se även Affärshandlingar II:A.a (diverse volymer) samt II:A.e.b.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Brev
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1904 – 1908

1904-1908

Föremålsnummer LXIV:II:A.e.c._HWY