Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Adolph Bock.

Tolv visitkort från Adolph Bock, f. d. godsägare, Helsingborg. Första och andra korten är utan datum. Tredje kortet daterat 1914. Fjärde kortet daterat 1914. Femte kortet daterat 1915. Sjätte kortet daterat 1915. Sjunde kortet daterat 1916. Åttonde kortet daterat 1916. Nionde kortet daterat 1918. Tionde kortet daterat 1919. Handskrift (ovanför namnet) "Hjertligt tack! för vänliga hågkomsten". Elfte kortet daterat 1920. Tolfte kortet daterat 1921.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1914 – 1921

1914 - 1921

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.109._HWY