Föremål

Q.F.F.Q.S. Infulae Doctorali...Dn. Davidi Klugio, ...Procancellario...Dn. Georgio Engelberto...Rectore...Dn. Johanne Pomereschio...Dn Abrahami Batti...Congratulantur Fautores, Parens, Amici...Gryphiswaldiae e Matthaei Doischeri...MDCLXV

Obunden, oskuren inlaga

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1665
Tillverkningsplats Greifswald
Tillverkare Doischer, Matthaeus (Tryckare)
Avbildad Battus, Abraham
Pomeresch, Johann
Klugius, David
Engelbert, Georg
Föremålsnummer 110309_SKOBOK