Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kaffeservis (defekt) med sex koppar och tre fat. Av porslin med rosenmönster.

KAFFESERVIS (defekt) bestående av sex koppar och tre fat. Av porslin. Koppar: Cylindriska med indragen låg fotkant, skålig botten samt hänkel med tresidigt tvärsnitt och med övre delen rakt utstående, den nedre inböjd mot koppen. Dekor i färger på glasyren. På utsidan kring brädden en rad av sammanhängande stora rosor i rött, var tredje mörkare, med gröna blad. H: 6; D: 7,8 cm. Fat: skålformiga, med liten plan botten samt på låg fotkant. Kring bräddens insida en rad rosor som på koppens utsida. H: 2,4; D: 13,6 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Kaffeservis
Kategori
  • Serviser
  • Glas och koppar
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Porslin
Föremålsnummer III:I:B.b.g.03._HWY