Föremål

Johanniterordens historia

På uppdag af Johanniterorden i Sverige utarbetad af arkivarien i riksarkivet Hjalmar Bergstrand. Omslag, [2], 63 s. På första sidan i svart tryck: Till Fru grfvinnan Wilhelmina von Hallwyl född Kempe från Johanniterordens i Sverige Konvent. 1 vol. 8.0. Band (helt skinn-). Av röd "oasis morocco".

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1922
Tillverkningsplats
Tillverkare Bergstrand, Hjalmar (Tillverkare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.c.08._HWY