Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Franz von Reichenau, Wirkl. Geh. Rat, Kaiserl. Deutscher Gesandter Z. D.

Tre visitkort från Franz von Reichenau, Wirkl. Geh. Rat, Kaiserl. Deutscher Gesandter Z. D. Första kortet är utan datum. Adress (nedre vänstra hörnet) U.A.z.n. Andra kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Adress (nedre högra hörnet) Stockholm. Tredje kortet är utan datum, vikt i högra sidan.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.695._HWY