Föremål

Ager Parisiensis Vulgo L'Isle de France [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 7. Amsterdam, 1662]

[Fr. Guilloterius Bitur. Viu. describ.] [CL.V. Petro Pithaeo I.C. dedicabat] [Apud Guiljelmum Blaeu] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1635, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 152.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110755_SKOBOK