Föremål

Visitkort från Justitierådinna Bohman.

Ett visitkort från Justitierådinna Kerstin Bohman f. Ruffel. Daterat 1911, vikt i övre vänstra hörnet. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Datering 1911
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.113._HWY