Föremål

Värja, Tyskland

Fäste av stål, korsformigt. Knapp låg, oval, i form av två lagerkransar, åtta konvexa släta blad, den övre kransen mindre. Parerstänger raka, tämligen långa, släta och med ansvällda ytterändar avslutade med små droppformiga knoppar. På utsidan vid krysset en uppåtböjd parerplåt med rakt avskuren översida, på vardera sidan nära krysset genombruten ornering i form av tre runda hål. På insidan en åt framsidan snett nedåtriktad kryssbygel, anslutande till en liten bågformig bygel, upptill fäst vid främre parerstångens inre del. Från kryssbygelns mitt till krysset en bågformig tumbygel. Kavelklädsel av mörkbrunt skinn, på ut- och insidan pressad ornering av en längsgående bladranka. Klinga rak, tvåeggad, sexsidigt slipad och med ca 31 mm lång ricasso. På båda sidor av baspartiet en ca 180 mm lång hålkäl mellan två smalare hålkälar. I båda hålkälarna punsat namn (föregivande klingsmedsnamn): "ONANNI(S)". Ovanför hålkälarna ett inslaget märke (felaktig imitation av Johannes Wundes "Königskopf").

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Storlek Längd 910 mm (klinga), Bredd 29 mm (klinga)
Antal 1
Tillverkningsplats Tyskland
Tillverkare Wundes, Johannes (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge, Ägare: Soldin, Alexander Ludvig
Föremålsnummer 11524_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4999