Föremål

Värja, Tyskland

Fäste av stål, korsformigt. Knapp låg, oval, i form av två lagerkransar, åtta konvexa släta blad, den övre kransen mindre. Parerstänger raka, tämligen långa, släta och med ansvällda ytterändar avslutade med små droppformiga knoppar. På utsidan vid krysset en uppåtböjd parerplåt med rakt avskuren översida, på vardera sidan nära krysset genombruten ornering i form av tre runda hål. På insidan en åt framsidan snett nedåtriktad kryssbygel, anslutande till en liten bågformig bygel, upptill fäst vid främre parerstångens inre del. Från kryssbygelns mitt till krysset en bågformig tumbygel. Kavelklädsel av mörkbrunt skinn, på ut- och insidan pressad ornering av en längsgående bladranka. Klinga rak, tvåeggad, sexsidigt slipad och med ca 31 mm lång ricasso. På båda sidor av baspartiet en ca 180 mm lång hålkäl mellan två smalare hålkälar. I båda hålkälarna punsat namn (föregivande klingsmedsnamn): "ONANNI(S)". Ovanför hålkälarna ett inslaget märke (felaktig imitation av Johannes Wundes "Königskopf").

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Storlek
  • Längd 1065 mm
  • Bredd 174 mm
  • Längd 910 mm (klinga)
  • Bredd 29 mm (klinga)
  • Vikt 900 g
Antal 1
Tillverkningsplats Tyskland
Tillverkare Wundes, Johannes (Tillverkare)
Tidigare ägare
Föremålsnummer 11524_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4999
Litteratur
  • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 62
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 27
  • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 62
  • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 62