Föremål

Hushållsbok och Toilettebok.

Ekonomi. Hushålls- coh Toilettebok. 4 vol. 8:0. 1892-1898. 198s. (16-35 blanka).

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Ekonomi, Hushållsböcker
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1892 – 1898 (1892 - 1898)
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.a.02._HWY