Upphov: Bonnevier, Helena, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kronan

Museum
Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning
Nödmynt
Kategori
Mynt
Valör
1 daler silvermynt
Material
Koppar
Datering
1715
Tillverkningsplats
Tillverkare
Karl XII av Sverige (Myntherre)
Föremålsnummer
3102108
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
Inköp
Förvärvsdatum
1974
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Test
Datum
2023-04-24
Text

Den officiella benämningen på nödmynten i koppar var mynttecken. De utgavs som kreditmynt för att stärka krigskassan. Åsatt valör var 1 daler sm och vikten 3,6 gram. De skulle i värde motsvara det betydligt tyngre (756 gram) plåtmyntet med samma valör. Mynttecknet med kronan och årtalet 1715 utkom 1716. 

 

Gravör: Arvid Karlsteen.