Föremål

Sånger vid Piano Forte ur en Majdag i Wärend...upfördt den 11 Maij 1843 på Kongl Theatern i Stockholm vid Firandet af hans Maj.t Konungens KröningsJubileum. Orden af C.W. Böttiger. Musiken arrangerad af Joh. Berwald Stockholm J.C. Hedborn

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning musik, Noter
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning avlång 4:o
Datering 1845 (1845 ?)
Tillverkare Böttiger, Carl Wilhelm (Upphovsman), Berwald, Johan (Upphovsman)
Föremålsnummer 111118_SKOBOK