Föremål

Värja, sammansatt av ursprungligen ej samhörande delar, klinga möjligen Solingen, 1600-talets förra hälft, fäste Tyskland ca 1830-1850.

Bygelfäste av svärtat, slätt stål. Knapp av stympat konisk form med upptill och nedtill rundade kanter, nitknapp tämligen stor. Samtliga byglar med rundat tvärsnitt. Handbygel bågformig, övre änden med ett litet bågformigt ornament, ej anslutande till knappen. Från handbygelns mitt utgår åt ut- och insidan en bakåtböjd sidobygel, som nedtill ansluter till bakre fingerbygelns nederdel. Parerstänger raka, långa, något avsmalnande inåt. Fingerbyglar stora, nedtill på utsidan övergående i en oval tvärbygel, på insidan i en mindre dylik, som upptill övergår i en tämligen liten, uppåtsvängd parerplåt, formad som en palmett. Främre delen av parerplåtens översida ansluter till främre parerstångens innerdel med en utåtböjd, tämligen smal spång. Kavel spiralräfflad, lindad med tvinnad, tunn ståltråd. Klinga rak, tvåeggad med ca 32 mm lång ricasso (för kort i förhållande till fingerbyglarna). På båda sidor av starka delen en hålkäl, vari inslaget med antikvaversaler, på utsidan: "SEBASTIAN", på insidan: "HERNAND... (signeringen en imitation av namnet på Toledomästaren Sebastian Hernandez).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Ståltråd
Storlek Längd 932 mm (klinga), Bredd 31 mm (klinga)
Teknik svärtning, tvinning
Antal 1
Datering 1830 – 1850, 1600-01-01 – 1850-01-01 (1600-tal; 1830-1850 cirka)
Tillverkningsplats Tyskland, Solingen
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Signatur/Påskrift: SEBASTIAN HERNAND
Föremålsnummer 11666_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4630