Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Erika Zinzow

Två visitkort från Erika Zinzow. Första kortet är utan datum. Handskrift "....". Andra kortet daterat 1926. Handskrift "....".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1926
Tidigare ägare Ägare: Zinzow, Erika
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.986._HWY