Föremål

Marknadsberättelser, Rapporter

1895:7 M-R - Marknadsberättelser - Rapporter från: Brädgården Gruvorna Ljusne sågverk

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1895
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.204._HWY