Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Sigrid Beck-Friis.

Två visitkort från fröken Sigrid Beck-Friis. Första kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Andra kortet daterat 1911, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911
Tidigare ägare Beck-Friis, Sigrid
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.60._HWY