Föremål

Visitkort från Henny Strömman

Sju visitkort från Henny Strömman. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1922 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet.

Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1917 – 1925

1917 - 1925

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.835._HWY