Föremål

Uptågh hullit uthi Stockholm widh...Herr Carl Gustafs Sveriges...Konungs...och...Hedwijks-Eleonorae...lyckelige bröllops högtijd den - novembr. åhr 1654. Tryckt i Stockholm af Henrich Keyser

obunden

Föremålsbenämning Bok, bröllop
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1654
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Karl X Gustav av Sverige (Deltagare)
Föremålsnummer 110166_SKOBOK