Föremål

Nivernium Ducatus, Gallicè Duche de Nevers.[Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 7. Amsterdam, 1662]

[Amsterdami Apud Guiljelmum et Ioannem Blaeuw.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1631, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr. 95.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110807_SKOBOK