Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Thora von Dardel f. Klinckowström.

Tre visitkort från Thora von Dardel f. Klinckowström. Första kortet daterat 1922, vikt i högra sidan. Andra kortet är utan datum, står på kortet "Madame Nils de Dardel". Adress (nedre högra hörnet) 108, rue Lepic, Paris. Tredje kortet daterat 1926.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1922 – 1926

1922 - 1926

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.203._HWY