Föremål

Cirkulär, Konossement, Certepartier, Kursnoteringar, Malmdokument, Rekvisitioner, Slutsedlar, Kontrakt, Revisionsberättelser, Priskuranter

1874:6 C-T - Cirkulär - Konossement - Certepartier: Fullgjorda - Kursnoteringar - Malmdokument - Malm- och kalkcertepartier - Rekvisitioner och slutsedlar - Revisionsberättelser - Trävarukontrakt - Trävarupriskuranter

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1874
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.26._HWY