Föremål

Kavaljersvärja. Fästet sammansatt av ej ursprungligen samhörande delar, sannolikt under 1840-talet (Tyskland ?), parerplåtarna Frankrike c. 1670-1700 (?). Klinga Solingen (?) 1600-talets slut.

Fäste av stål. Knapp rundad med rundovalt tvärsnitt, ytan nött (avslipad ?), framtill bågformiga rester av silverinläggning. Handbygel platt, trång, vidgad något nedanför mitten, där med små spår av silver, något som också återfinns på kryssets insida. Parerplåtar njurformigt symmetriska, ornerade med silverinläggning, på ut- och insidan lika: förstärkta kantbårder med bladrankor, omslutande fält med två kulfestonger, vid mitten uppburna av en maskaron, häromkring ett genombrutet rankmönster. Kavellindning (ej autentisk) av förgylld koppartråd, dubbla tvinnade tjocka trådar omväxklande med smala släta med en tvinnad tråd utmed mitten. Klinga s. k. Kurfursteklinga, rak, tvåeggad, baspartiet till en längd av c. 105 mm flackslipat, klingan i övrigt sexsidigt slipad. Utmed hela längden etsad och förgylld ornering, på båda sidor lika. Närmast basen en oval medaljong, vari ett lejon med en pil i ryggen; härnedanför ett litet, konturerat fält, vari inskription i skrivstil: " Rien ne marette " (varmed torde avses: Rien ne m´arrête. Ingenting hindrar mig); ovanför medaljongen en tämligen stor åttabladig blomma med avlånga konkava blad och rund mitt; högst upp på det flackslipade baspartiet ett ornament av C-formade bågar. Nedtill på klingans sexsidiga del längsgående kantbårder av två prickerade linjer, däremellan en bård av omväxlande rombiska och ovala ornament. Härovanför i ovalt fält en månskära med mansprofil jämte en sexuddig stjärna. Häröver på klingans utsida fyra ryttargestalter, åtföljda av texter, räknat nedifrån: ChurSachsen, ChurBrandenburg, ChurPfaltz, Churbrunswig Lüneburg, därefter krigare med överskrift Hanibal, närmast udden en sexuddig stjärna och längsgående bårdornament. På insidan nedifrån ryttarfigurer som på utsidan jämte texter: Ihre Kaiserliche maystät, ChurMantz, ChurCassan, ChurTrier, ChurBäirn, orneringen närmast udden som på utsidan.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Silver, Koppartråd
Storlek Längd 359 mm (klinga), Bredd 19 mm (klinga)
Teknik Inläggning, Förgyllning, Etsning
Antal 1
Datering 1670 – 1700 (1670-1700)
Tillverkningsplats Tyskland, Frankrike, Solingen
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge, Ägare: Soldin, Alexander Ludvig
Avbildad Hannibal
Inskription Dekor: lejon med pil i ryggen, Dekor: ryttare, 8 st, Dekor: månskära med mansprofil, Dekor: krigare, Signatur/Påskrift: Heliga Tysk-Romerska riket, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Köln, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Bayern, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Brandenburg, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Braunschweig-Lüneburg, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Mainz, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Pfalz vid Rhen, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Sachsen, Signatur/Påskrift: Kurfurstendömet Trier, Signatur/Påskrift: Hanibal, Signatur/Påskrift: Rien ne marette
Föremålsnummer 11200_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5544